1.Za 12,5 kg jabłek zapłacono 21,25 zł.Ile trzeba zapłacić za 6kg tych samych jabłek?

2.Na klasówce z matematyki 1/5 klasy otrzymała oceny bdb, 0,4 db, 7/30 dst 1/15 dop,a reszta to uczniowie,którzy otrzymali ndst.Jaki procent uczniów otrzymało poszczgólne oceny?

Prosze o obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-01-14T18:54:58+01:00
Zad 1

x - cena za kilogram

12,5x = 21,25 / : 12,5
x = 1.70
6x = 10.20

Odp: Zapłacisz 10.20 zł za 6 kg jabłek

zad 2

6/30- bardzo dobry
12/30 - dobry
7/30 - dostateczny
2/30 - dopuszczający

sumując : (6+12+7+2)/30 = 27/30

1 - 27/30 = 3/30

6/30 * 100% = 20% bardzo dobry
12/30 * 100% = 40 % dobry
7/ 30 * 100% = 70/3 % dostateczny
2/30 * 100% = 20/3 % dopuszczający
3/30 * 100% = 10% niedostateczny