Układy równań ( procenty w zadaniach tekstowych)

ZAD.1.
Antykwariusz zakupił stolik do kawy i lustro za łączną kwotę 4050 zł.Sprzedał lustro,zyskując na transakcji 25%,a sprzedając stolik, zyskał 40%.Zarobił w ten sposób 1260 zł.Ile zapłacił za lustro,a ile za stolik ?

ZAD.2.
Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000 zł , kupująć akcje firm X i Y . Po roku inwestycja ta przyniosła 10% zysku , przy czym wartość akcji firmy X wzrosła o 20% , a wartosć akcji firmy Y o 20% spadła . Ile pieniędzy ulokowała pani Helena w akcjach firmy Y?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T19:45:02+01:00
Zad.1
x - cena lustra
y - cena stolika

x+y=4050
25%x+40%y=1260

y=4050-x
0,25x+0,4y=1260

y=4050-x
0,25x+0,4(4050-x)=1260

y=4050-x
0,25x+1620-0,4x=1260

y=4050-x
-0,15x=-360|:(-0,15)

y=4050-x
x=2400

y=4050-2400
y=1650

odp: Za lustro zapłacił 2400zł a za stolik 1650zł

Zad.2
x - koszt zakupu akcji X
y - koszt zakupu akcji Y

x+y=1000
120%x + 80%y =1100

y=1000-x
1,2x+0,8y=1100

y=1000-x
1,2x+0,8(1000-x)=1100

y=1000-x
1,2x+800-0,8x=1100

y=1000-x
0,4x=300|:0,4

y=1000-x
x=750

y=1000-750
y=250

odp: W akcjach Y ulokowała 250zł.