Odpowiedzi

2010-01-14T23:24:37+01:00
-Selwa - nazwa wilgotnego lasu równikowego rosnącego w dorzeczu Amazonki w Ameryce Południowej.

-Tundra - niezalesione zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej . Stale zamarznięte podglebie (gleba)
bardzo mało roślin , głównie mchy i porosty.

-tajga w większości lasy szpilkowe oraz w niewielkim stopniu lasy liściaste. Obszary Ameryki północnej, Azji, Europy....

-pampa trawiasta lub krzewiasto-trawiasta formacja roślinna, występująca w Ameryce Południowej.

-preria - duże obszary porośnięte roślinnością trawiastą, w Ameryce Północnej.

-campos - formacja roślinna pokryta wysokimi trawami i rozproszonymi niskimi drzewami; występują w strefie podrównikowej.
8 4 8
2010-01-15T00:22:22+01:00
SELWA [hiszp. < portug.], rozległy obszar wiecznie zielonych, wilgotnych lasów równikowych w dorzeczu Amazonki.

TUNDRA [ros. < fiń.], bezleśna formacja roślinna w pn. strefie podbiegunowej; składa się z porostów, mchów, nielicznych roślin zielnych (gł. traw), krzewinek oraz karłowatych brzóz i wierzb, które dostosowały się do krótkiego okresu wegetacji

TAJGA [ros. < jakuckie], lasy strefy pn. (borealnej) z przewagą drzew iglastych (świerki, jodły, sosny, modrzewie); tajgi stanowią borealne lasy Eurazji (najbardziej typowe syberyjskie) i Kanady, tworząc strefę roślinności w kontynent. klimacie umiarkowanie chłodnym;

PAMPA [hiszp.], formacja roślinna, step południowoamer. występujący od Patagonii do Urugwaju i od wybrzeży O. Atlantyckiego do podnóża Andów; gł. składnikiem są kępowe, kseromorficzne trawy, z rodzajów tworzących stepy eur., lecz reprezentowane przez odrębne gat.;

PRERIA [franc.], bot. formacja roślinna o charakterze stepowym w Ameryce Pn.; regionalna nazwa północnoamer. stepu; prerie zajmuje ogromne obszary na wsch. od Gór Skalistych i w kierunku pd. od Kanady do Teksasu;

CAMPOS [portug.], formacje roślinne charakterystyczne dla Ameryki Pd.; specyficzne typy sawanny pokryte wysokimi trawami i rozproszonymi niskimi drzewami; występują w strefie podrównikowej i zwrotnikowej pd. części Wyż. Brazylijskiej; porastają płaskie i pagórkowate tereny (200 600 m n.p.m.).
4 4 4