Mam kilka zadań. Daję najlepszą. Z odpowiedziami czekam, do 20:30. A, proszę żeby w miarę wyjaśnić jak się rozwiązało to zadanie ;)
dzięki.
13.
a.)Gdyby między Ziemią a Księżycem przestała działaś siła,to Księżyc:
a.oddaliłby się od Ziemi ruchem prostolinowym.
b.krążyłby dalej wokół Ziemi, ale wolniej.
c.nie zmieniłby swojego ruchu.
d.spadłby na ziemię.

b)Oddziaływanie wzajemne między Ziemią a Księżycem jest oddziaływaniem:
a.)elektrostatycznym.
b)elektromagnetycznym.
c)sprężystym.
d.grawitacyjnym.

14.
a).Przyśpieszenie motoroweru o masie 300 kg, który rozpędza się w czasie 10 s do prędkości 54km/h , ma wartość:
a.1,5 m/s do kwadratu.
b.5,4 m/s do kwadratu.
c.15 m/s do kwadratu.
d.54 m/s do kwadratu.

b)Siła,która jest przyczyną tego przyśpieszenie, ma wartość:
a.300N
b.450N
c.540 N.
d.3000 N

c).Pęd motorowery wynosi po 10 s:
a.450 kg x m/s
b.3000 kg x m/s.
c.4500 kg. x m/s
d.)5400 kg x m/s.
(x to jest razy.)

15.
a)Stosunek sił, które działają na dwaciałe F z małą 1:F z małą dwójką wynosi 2, a stosunek przyśpieszeń tych ciał a z mają jedynką :a z małą dwójką wynosi 4.
Wobec tego stosunek mas tych ciał m z małą jedynką : m z małą dwójką wynosi :
a.0,5
b.2
c.4
d.8

b)Gdy na te ciała podziałają siły ojednakowej wartości, czyli F z małą jedynką = F z małą dwójką to stosunek przyśpieszeń tych ciał a z małą jedynką : a z małą dwójką będzie wynosił :
a.0,5
b.2
c.4
d.8

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T20:07:15+01:00