Olek wraz z kolegami postanowili odnowić 5 szafek.Każda szafka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach : 60cm szerokości, 90cm długości i 120cm wysokości.Ile puszek farby o pojemności 1 litra muszą zakupić na pomalowanie tych szafek, jeżeli 1 litr farby wystarcza na pomalowanie 6m(kwadratowych) powierzchni i nie bede malowane ściany które stoją na podłodze ? Zapisz obliczenia

3

Odpowiedzi

2010-01-14T21:56:47+01:00
p powiarzchni szaki bez podłogi=0,6*0,9+2(0,9*1,2)+2(0,6*1,2)=0,54+2,16+1,44=4,14 m^2

Pole powierzchni 5 szafek
5*4,14=20,7m^2

1l-6m^2
x-20,7 m^2

x=3,45 czyli 4 puszki

odp. Tzreba kupić 4 puszki farby
2010-01-14T21:57:44+01:00
P1=0,9x1,2=1,08m²
p2=0,6*0,9=0,54m²
p3=0,6*1,2=0,72m²

Pole całkowite oprócz pola ściany od podłogi = 2p1+p2+2p3=4,14m²

4,14*5=20,7

20,7:6=3,45l
odp. potrzeba ok. 3,5 litra farby
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T22:20:39+01:00
Olek wraz z kolegami postanowili odnowić 5 szafek.Każda szafka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach : 60cm szerokości, 90cm długości i 120cm wysokości.Ile puszek farby o pojemności 1 litra muszą zakupić na pomalowanie tych szafek, jeżeli 1 litr farby wystarcza na pomalowanie 6m(kwadratowych) powierzchni i nie bede malowane ściany które stoją na podłodze ? Zapisz obliczenia

5 szafek
a=60cm=6dm
b=90cm=9dm
h=120cm=12dm
Ppow. malowanej=ab+2ah+2bh
Ppow. malowanej=6*9+2*6*12+2*9*12
Ppow. malowanej=54+144+216
Ppow. malowanej=414 dm²=4,14m²-powierzchnia 1 szafki do pomalowania
4,14*5=20,70m² - powierzchnia do pomalowania
1 litr farby - 6m²
x -----------20,70m²

6x=20,70
x=20,70:6
x=3,45 l
czyli potrzeba 4 puszki litrowe