Odpowiedzi

2009-09-28T15:28:35+02:00
Konkurencja żerując na danym obszarze gdzie występuje nowy gatunek zmniejsza zasoby żywności które tam występują. Nowy gatunki muszą walczyć o dany teraz aby móc przeżyć . Gdy dwa osobniki skrzyżują się z przeciwnych gatunków to zanikają cechy podstawowe gatunku tworzą się nowe z przystosowaniem do danego tereny i życia na nim.
2 1 2
2009-09-28T16:41:15+02:00
Konkurencja gatunków wpływa na konieczność dostosowywania się do trudniejszych warunków środowiska, a więc zmienność genetyczną.