Napisz jak rozumiesz te slowa do codziennego zycia chrześcijańskiego:

"Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty, 4 aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci, 5 a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. 6 Niech nikt w tej sprawie nie wykracza i nie oszukuje brata swego, albowiem jak wam to przedtem powiedzieliśmy, zapewniając uroczyście: Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. 7 Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości."heeeeelp ludzie ;****

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T23:08:46+01:00
Interpretując powyższy cytat należy zacząć od tego iż Bóg pragnie aby ludzie byli święci w Jego królestwie. Jednak, aby to osiągnąć należy powstrzymywać się od rozpusty, czyli mówiąc potocznie, powinniśmy żyć zgodnie z naukami Kościoła, przestrzegać wszystkich przykazań, nie uczestniczyć w żadnych imprezach, które mogą mieć nie czyste intencje i prowadzić ludzi, głównie młodych do grzechu (np. dyskoteki).
Powinniśmy również przestrzegać w życiu jedno z ważniejszych przykazań, które brzmi "nie cudzołóż", ponieważ Bóg przeznaczył dla każdego z nas tylko jedną żonę i jednego męża, i to właśnie dla tej osoby powinniśmy zachować naszą czystość cielesną jak i duchową. A gdy już połączymy się świętym węzłem małżeńskim z przeznaczoną nam "połówką", zobowiązani jesteśmy do zachowania wierności wobec niej aż po sam grób.
Następny aspekt, który został poruszony w tym cytacie, to kłamstwo i oszustwo. Jak mówi kolejne z przykazań - "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" - mamy starać się być ludźmi uczciwymi, godnymi zaufania. Kłamstwo to grzech. Trzeba mówić nawet najgorszą prawdę, bo kłamstwo prędzej czy później wyjdzie na jaw (jak mów pewne przysłowie "kłamstwo ma krótkie nogi"), a Pan Bóg jest sprawiedliwy i kiedyś odpokutujemy za niegodne czyny, których się dopuściliśmy, ponieważ Bóg stworzył ludzi by byli święci.