Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-15T00:02:02+01:00
Warunek równoległości wektorów: dwa wektory są równoległe wtedy i tylko wtedy, gdy ich iloczyn wektorowy wynosi 0, czyli wektory o współrzędnych [a₁, b₁] i [a₂, b₂] są równoległe jeśli
a₁b₂ - a₂b₁ = 0

u = [-2,1]
v = [-8,4]
-2*4 - (-8)*1 = -8 + 8 = 0

Odp. Wektory u i v są równoległe.
3 4 3
2010-01-15T00:06:35+01:00
Warunek równoległości
x₁*y₂-x₂*y₁=0
-2*4-(-8)*1=0
-8+8=0
0=0
dane wektory są równoległe
2 5 2