Odpowiedzi

2009-09-27T23:28:17+02:00
A - długość krawędzi podstawy ostrosłupa
z twierdzenia cosinusów:
a=2²+2²-2*2*2cosπ/6 = 8-4√3cm²
pole podstawy ostrosłupa wynosi :
Pp = a²√3/4 = 2√3 -3cm²
pole jednej ściany bocznej jest równe, wobec wzór na pole trójkąta:
1/2*2*2sinπ/6 =1cm²
pole powierzchni bocznej ostrosłupa jest równe:
Pb = 3*1 = 3cm²
pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wynosi:
Pc = Pp + Pb = 2√3cm²
2009-09-28T00:58:37+02:00
Ta sciana jest napewno równoramienna!!!
Pboczne=3*1/2*2²sin30=2*3*1/2=3cm²
do podstawy potrzebny jest bok, liczymy go z tw. kosinusów
x²=4+4-8cos30
x²=8-4√3

P podstawy=x²√3/4
Ppodstawy=(8-4√3)√3/4= 8√3-12 / 4= 2√3 -3

Pc=2√3 -3+3=2√3 cm²
1 5 1