Odpowiedzi

2010-01-15T12:56:35+01:00
Sankcja pragmatyczna 1713, edykt cesarza Karola VI, głoszący niepodzielność posiadłości habsburskich i ich dziedziczenie także w linii żeńskiej; miała zapewnić sukcesję córki cesarza (nie miał syna), Marii Teresy; mimo uznania edyktu przez mocarstwa europejskiego, po śmierci Karola (1740) wybuchła wojna o sukcesję austriacką (1740–48).
2010-01-15T12:56:41+01:00
Sankcja pragmatyczna, ustawa państwowa nie ulegająca naruszeniu, edykt królewski regulujący ważne sprawy państwowe, np. sankcja francuska z 1438 ograniczająca władzę papieską czy sankcja pragmatyczna 1713.
2010-01-15T13:51:34+01:00
Sankcja pragmatyczna – dekret monarchy, ustanawiający prawa o istotnym charakterze. Choć w historii wydano wiele takich aktów, najbardziej znana jest sankcja pragmatyczna z 1713 (często sformułowanie to jest używane w odniesieniu do tego aktu bez żadnego wyróżnika).