Te zadanie jest w podręczniku dla klasy 5 strona 88 zad.7

Uczniowie klasy piątej otrzymali z języka polskiego następujące oceny:bardzo dobry - 0,2 wszystkich uczniów,dobry - 0,3 uczniów,
dostateczny - 0,4 uczniów i ocenę dopuszczający - 3 osoby.
a)Ilu uczniów było w tej klasie?
b)Ilu uczniów otrzymało oceny:bardzo dobry,ilu dobry i ilu dostateczny.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T14:59:11+01:00
0.2 = 20% -bardzo dobry
0.3 = 30% -dobry
0.4 =40% - dostateczny

40 + 30 + 20 = 90 %

100 % - 90% = 10%

3 osoby - 10% - dopuszczajacy


a)
10% * 10 = 100%
3 * 10 = 30
w tej klasie jest 30 uczniow

b)skoro 10% = 3osoby
to ocene bardoz dobra dostalo 6 uczniow (bo: 20% = 10% * 2 wiec 3*3 = 6)

ocene dobra
9 uczniow
3*3 = 9

ocene dodtateczna 12 uczniow

bo: 3*4 =12
2010-01-15T15:04:24+01:00
40+30+20=90%
100-90=10
a)10%*10=100
3*10=30 ucz
b) 6 uczniów
2010-01-15T16:10:38+01:00
X- ilość osób w klasie
x= 0,2x + 0,3x+ 0,4x+ 3
x= 0,9x+3
x - 0,9x = 3
0,1x=3 /×10
x=30
W klasie było 30 uczniów.
0,2×30=6 ---- ilość osób z oceną bardzo dobrą
0,3×30=9 ---- ilość osób z oceną bardzo dobrą
0,4×30=12 --- ilość osób z oceną dostateczną

spr. 6+9+12=27
27+3=30
1 4 1