Wpisz brakujące liczby aby w każdym rzędzie i kolumnie była taka sama liczba
a) suma liczb była taka sama
1...... 2 -23 1
..... ........ 1 .......... -23
0 ........ -1 -4 -2
......... -2 -3 -3 0
-3 -20 -4 ................. -3

b) iloczyn liczb był taki sam

........... ................ 3 -1 2/3
-3 1/3 -1/3 ................. -3
1 -1 ......... -6 ..............
-5/4 4 -2/5 -1 1/2
..........1/2 ......... ........... 6

1

Odpowiedzi

2009-09-28T08:15:00+02:00
1 19 2 -23 1
10 5 1 7 -23
0 7-1 -4 -2
8 -2 -3 -3 0
-3 -20 -4 30 -3

b) iloczyn liczb był taki sam

1 -2 3 -1 2/3
-3 1/3 -1/3 -3 -3
1 -1 1/3 -6 5

3 1/3 2 5 6
30 3 30