Wykonaj obliczenia , wykorzystując wzór ogólny alkanów. Napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą :
a) 86u
b) 128u

2.Oblicz skład procentowy (% masowy) heksanu

3. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w oktanie

1

Odpowiedzi

2009-09-27T22:34:48+02:00
Napisałem na kartce wszystko, żeby było jaśniej.
Na jednej kartce mi się nie zmieściło, to są dwie :)).
1 5 1