3. Zaznacz punkt, który zawiera prawidłową kolejność jednostek klasyfikacji biologicznej dębu szypułkowego.

A. Gatunek - klasa - gromada - rząd - królestwo.
B. Gatunek - rodzaj - rząd - typ - królestwo.
C. Gatunek - rząd - rodzaj - gromada - królestwo.
D. Gatunek - rodzaj - klasa - gromada - królestwo.

1

Odpowiedzi

2015-10-28T08:30:11+01:00
Żaden podpunkt tu podany nie jest prawidłowy.
Prawidłowa klasyfikacja dębu szypułkowego to:
Królestwo
Gromada
Klasa
Rząd
Rodzina
Rodzaj
Gatunek