Pan Emil ma działkę w kształcie trójkąta prostokątnego o polu 3000m*. Jedna z przyprostokątnych tego trójkąta ma dł. 120m. Wzdłuż najdłuższego boku działki pan Emil cgce zasadzić drzewa. Dwa drzewa mają znajdować się w końcach tego boku,a pozostałe mają być sadzone co 10 m.Oblicz ile drzew musi kupić pan Emil. Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T22:18:43+01:00
1]oblicz z pola drugą przyprostokątną
pole=½ab
3000m²=½×120mb
b=3000:60
b=50m

z pitagorasa oblicz c
c²=a²+b²
c²=50²+120²
c²=2500+14400
c²=16900
c=130m

130m:10m=13 drzewek
ale, na początku 1, na 10 metrze 2, na 20 metrze 3 , na 30 metrze 4, na 40 metrze 5 , na 50m szoste, na 60m siódme, na 70m ósme, na 80m dziewiąte, ma 90m dziesiąte, na 100m jedenaste, na 110m dwunaste, na 120m trzynaste , na 130 metrze 14 drzewko
odp. zasadzi 14 drzew.

c²=
5 4 5
  • hjl
  • Początkujący
2010-01-15T22:35:06+01:00
P=3000 pole trójk
a=120m dł przyprostokątnej
p=1/2a*b *2
2p=a*b /a
b=2p/a
b=6000/120
b=50m
z twierdzenia pitagorasa obliczamy przeciw prostokątną
c²∞a²+b²
c²=120²+50³
c²=14400+2500=16900
c=130 m

potrzeba 14 drzewek
4 4 4