Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-16T00:22:44+01:00
Reformy w Rosji
Piotr I Wielki (1682 - 1725) i Katarzyna II (1762-1796)
- reformy gospodarcze zgodnie z zasadami merkantylizmu (źródłem bogactwa państwa jest rozwinięty eksport przewyższający import, kraje europejskie bezpośrednio ze sobą konkurują, kraj, który ma najwięcej bogactwa wygrywa tę konkurencję, kruszec złoty i srebrny jest synonimem bogactwa),
- popierano: rozwój manufaktur (powstało 250 nowych); rozwój eksportu na importem (dodatni bilans handlowy)
- rozwój przemysłu na Uralu i w Karelii
- przypisano chłopów do ziemi - spisano ich jako wieczyście podanych
- budżet państwa powiększono dzięki podwyższeniu podatków, które stanowiły 55% dochodów budżetu

Reformy W Prusach
Fryderyk Wilhelm I (1713 - 1740) i Fryderyk II Wielki (1740 - 1786)
- reformy prowadzone w oparciu o zasady merkantylizmu (opieka nad rozwojem rodzimego przemysłu, wprowadzenie ceł ochronnych, zwiększenie eksportu kosztem importu)
- wielkie banki, handel i przemysł zostały objęte monopolem państwowym

Reformy w Austrii
Maria Teresa (1740 - 1780) i Józef II (1780 - 1790)
- wprowadzono stały dodatek dochodowy, którym objeto wszystkie warstwy społeczeństwa także duchowieństwo i szlachtę
- prowadzono politykę merkantylistyczną (wprowadzono cła ochronne oraz zakaz importu towarów luksusowych)
- zniesione poddaństwo chłopów w Austrii, w Czechach i Galicji (1781) oraz na Węgrzech (1785)

5 5 5