ZAD13
W Trapezie równoramiennym podstawy mają długość 3cm i 7cm,
a kąt przy dłuższej podstawie ma miarę 45stopni . Oblicz pole tego trapezu
ZAD14
Podstawy trapezu mają długość 3cm i 11cm, pole wynosi 56cm(kwadratowych). Oblicz wysokość tego trapezu.
ZAD15
W Trapezie równoramiennym ramiona mają długość 7cm,a wysokość 4cm. Pole trapezu wynosi 50cm(kwadratowych). Jaki jest obwód tego trapezu?

3

Odpowiedzi

2010-01-15T21:14:21+01:00
A)Najpierw zobacz zalacznik

Dane:
a=3 b=7 α=45
aby obliczyc h mozna skorzystac z funkcji na cotangens
ctgα=2/h
ctg45=1 1=2/h czyli h=2cm
tak wiec pole jest rowne
P=(a+b)xh/a
P=(3+7)x2/2 P=10cm²
b)
P=(a+b)xh/a
56cm²=(3+11)xh/2 /x2
112=14h /:14
h=8cm

c)
P=(a+b)xh/a
50=(a+b)x4/2
50=2(a+b) /:2
25=a+b
obw=a+b+2c
obw=25+14=39
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T21:18:51+01:00
13
a=(7-3)/2=2
a=h , bo kat jest rowny 45 stapni wiec mam trojkat szczegolny
a²+h²=b²
2²+2²=b²
4+4=b²
b²=8 b>0
b=√8
b=2√2
obw=3+2*2√2+7
obw=10+4√2

14
h=(2P)/(a+b)
h=2*56/(3+11)
h=112/14
h=8
odp wysokos wynosi 8 j

15
P=(a+b)xh/a
50=(a+b)x4/2
50=2(a+b) /:2
25=a+b
obw=a+b+2c
obw=25+14=39


2010-01-15T21:22:44+01:00
Zad 13
P= (1/2) * 10 * 2=10 cm²

zad 14
h²=377
h=√377

zad15

Ob= 25 + 14 = 39