1.Spośród liczb:
-2 ; -3 [do kwadratu] ; - 1/5 ; 0,36 ; -15/4 ; (-3)[do kwadratu ]
-1,2
wypisz liczby:
a) całkowite,
b) całkowite mniejsze od -1,
c) wymierne większe od -2,
d) całkowite nieujemne,
e) wymierne niedodatnie.


2.Podaj po dwa przykłady liczb , które można wstawić w miejsce litery , aby był spełniony warunek:
a) -a jest liczbą naturalną ,
b) b [do kwadratu] < b ,
c) 1/c jest liczbą całkowitą .


3.Poniżej zapisano tę samą liczbę na kilka różnych sposobów .
65/10 ; 6,5 ; 6 5/10 ; 6 + 1/2 ; 13/2 ; 130/20
Zapisz na różne sposoby liczbę 18/4.


4.Między jakimi kolejnymi liczbami całkowitymi leża na osi podane liczby.
a) 13/4
b) 125/4
c) 12,75
d) -0,01
e) - 44/5
f) - 85,9

2

Odpowiedzi

2009-09-28T10:16:42+02:00
2009-09-28T12:06:08+02:00
1.Spośród liczb:
-2 ; -3² ; - 1/5 ; 0,36 ; -15/4 ; (-3)³
-1,2
wypisz liczby:
a) całkowite,-2; -3² ;(-3)³
b) całkowite mniejsze od -1,-2; -3² ;(-3)³
c) wymierne większe od -2,-1,0,36 ;-1,2 ; - 1/5
d) całkowite nieujemne,brak
e) wymierne niedodatnie.-2 ; -3² ; - 1/5 ;-15/4 ; (-3)³:-1,2


2.Podaj po dwa przykłady liczb , które można wstawić w miejsce litery , aby był spełniony warunek:
a) -a jest liczbą naturalną , -3, -7
b) b² < b , 1/2, 0,7
c) 1/c jest liczbą całkowitą . 1,2 , 0,6


3.Poniżej zapisano tę samą liczbę na kilka różnych sposobów .
65/10 ; 6,5 ; 6 5/10 ; 6 + 1/2 ; 13/2 ; 130/20
Zapisz na różne sposoby liczbę 18/4.
18/4. 9/2, 4,5 : 4 1/2, 180/40, (9√2/2)²

4.Między jakimi kolejnymi liczbami całkowitymi leża na osi podane liczby.
a)3 <13/4<4
b)16 <125/4<17
c) 12<12,75<13
d) -1<-0,01<0
e)-9< - 44/5<-8
f) -86<- 85,9<-85
33 4 33