Napisz,w formie cząsteczkowej a następnie jonowej ównania reakcji zachodzących w roztworach wodnych pomiędzy podanymi substancjami lub zaznacz,że reakcja nie zachodzi:
a) HBr + Ca(OH),2 -->
b) H,2SO,4 + K,2CO,3 -->
c) HCl + Li,2S -->
d) NaNO,3 + NH,4Cl -->
e) HNO,3 + (NH,4),2SO,3 -->

WYJAŚNIENIE:
,X -to liczba na dole
'X - to liczba na górze

1

Odpowiedzi

2012-07-28T17:39:16+02:00