Przetłumacz zdania:
The role of child rearing has changed dramatically over the past 50 years and more men would men would consider leaving work to raise child.A third of men say they would be prepared to be a full-time stay-at-home dad,another third would like to work part time while the rest wish to continue with work.Dr.Maureen Marks,a specjalist psychiatrist on fathers and their changing roles,does not believe the sample survey is wide enough.But she agrees that men's parental roles have changed dramatically.Dr.Marks,a senior lecturer at the Institute of Psychiatry,King's College London,said,"Generally speaking,men are more able to be inloved.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T08:06:22+01:00
Rola wychowywanie dzieci uległa drastycznej zmianie w ciągu ostatnich 50 lat i mężczyźni będą mężczyźni za wyjściem z pracy do podniesienia child.A trzecia mężczyzn twierdzi, że są przygotowane do pełnej zatrzymać czas-at-home dad, w jednej trzeciej chcieliby pracować w niepełnym wymiarze godzin, podczas gdy reszta chcą kontynuować work.Dr.Maureen Marks, specjalist psychiatra na ojców i ich rola się zmienia, nie wierzy, że badania sondażowego jest szeroki enough.But ona zgadza się, że rodziców męskie role zmieniły się radykalnie . Dr.Marks, starszy wykładowca w Instytucie Psychiatrii w King College w Londynie, powiedział: "Ogólnie rzecz biorąc, mężczyźni są bardziej zdolne do inloved.

Te co nie przetłumaczyłam niestety nie wiem co to znaczy... No i trochę tam parę wyrazów było źle napisane ale sie domysliłam chyba.......

POZDRAWIAM ;D