Odpowiedzi

2009-09-28T13:23:11+02:00
Oblicz pole powierzchni sześcianu, którego objętość jest o 87,5% mniejsza od objętości sześcianu o krawędzi 0,8 dm.
a=0,8 dm.
V=a³
V=0,8³
V=0,512 dm³

nowy sześcian 100%-87,5%=12,5%

0,125*0,512 dm³=0,064 dm³

x³=0,064 dm³
x=0,4 dm

Pc=6x²
Pc=6*0,4²
Pc=6*0,16
Pc=0,96 dm²
10 4 10