Znajdź liczbę której :
b) 115% wynosi 69 .
c)250% wynosi 1500
d) 2,5% wynosi 8
e) 0,07% wynosi 3,5
f) 97% wynosi 191

Musi to być zrobione takim sposobem jak 1 przykład:
a)7,5% wynosi 150
x-szukana liczba
7,5 liczby x to 150
0,075*x=150/:0,075
x=150/0,075=150*1000/0,075*1000=150000/75=2000

1

Odpowiedzi

2009-09-28T14:39:20+02:00
Znajdź liczbę której :
b)115% wynosi 69
x-szukana liczba
115% liczby x to 69
1,15*x=69/:1,15
x=69/1,15=69/115*100=6900/115=60

c)250% wynosi 1500
x-szukana liczba
250% liczby x to 1500
2,5*x=1500/:2,5
x=1500/2,5=1500/25*10=15000/25=600

d)2,5% wynosi 8
x-szukana liczba
2,50% liczby x to 8
0,025*x=8/:0,025
x=8/0,025=8/25*1000=8000/25=320

e)0,07% wynosi 3,5
x-szukana liczba
0,07% liczby x to 3,5
0,0007*x=3,5/:0,0007
x=3,3/0,0007=35/0,007=35/7*1000=35000/7=5000

f) 97% wynosi 191
x-szukana liczba
97% liczby x to 191
0,97*x=191/:0,97
x=191/0,97=191/97*100=19100/97=196 88/97

5 3 5