Jeden z boków trójkąta jest o 2 cm dłuższy, a drugi o 5 cm dłuższy od boku najkrótszego. Oblicz boki tego trójkąta, jeżeli kwadrat boku średniego jest równy iloczynowi długości boków pozostałych.

proszę o obliczenie i analizę zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T12:42:04+01:00
Jeden z boków trójkąta jest o 2 cm dłuższy, a drugi o 5 cm dłuższy od boku najkrótszego. Oblicz boki tego trójkąta, jeżeli kwadrat boku średniego jest równy iloczynowi długości boków pozostałych.

a=a
b=a+2
c=a+5

(a+2)²-kwadrat boku średniego
a(a+5)-iloczyn najkrótszego i najdłuzszego boku

(a+2)²=a(a+5)
a²+4a+4=a²+5a (a² się skraca)
4a+4=5a
4=5a-4a
a=4

a=4
b=6
c=9

5 4 5