Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T13:51:17+01:00


.
POLITYKA KAZIMIERZA ODNOWICIELA (1038 LUB 1039 - 1058)
Następcą Mieszka II został jego syn - Kazimierz Odnowiciel.
W 1038 lub 1039 r. książę czeski Brzetysław II uderza na Polskę, zajmuje
Śląsk, z Gniezna do Pragi wywozi relikwię św. Wojciecha, Gniezno zostaje złupione. Taki obrót rzeczy był niepomyślny dworu cesarskiemu ani też księciu kijowskiemu. Cesarz obawiał się zbytniego wzmocnienia Czech, i dlatego udzielił poparcia synowi Mieszka II - Kazimierzowi. Poparcie takie otrzymał również Kazimierz od księcia Kijowa - Jarosława Mądrego. Kazimierz bez większych walk zajął Wielkopolskę i Małopolskę, natomiast Jarosław udzielił mu poparcia w pokonaniu Masława (1047 r. ). W 1050 r. udało mu się odzyskać Śląsk, ale w 1054 r. cesarz przyznał Śląsk Polsce pod warunkiem płacenia trybutu (prawa lenne wobec władcy Czech.) Poparcie niemieckie miało jednak swoją cenę -wyrzeczenie się korony przez Kazimierza i uznanie zwierzchnictwa cesarza. ( Jeśli chodzi o Śląsk władca Niemiec uważał go za lennika II stopnia - wasal wasala ). Kazimierz wyciągnął jednak pewne wnioski z kryzysu jaki dotknął struktury władzy państwowej. Zdał sobie sprawę, że dotychczasowy sposób utrzymania drużyny będzie budził opór i bezustannie będzie przyczyną buntu. Tak więc zezwolił, aby jego wojowie otrzymywali ziemię , a w zamian za użytkowanie tej ziemi mieli obowiązek stawać zbrojno i konno na wezwanie księcia. (początek posiadania ziemi na prawie rycerskim ). Po śmierci Kazimierza władzę przejął jego starszy syn - Bolesław zwany Śmiałym.
45 4 45
  • Użytkownik Zadane
2010-01-16T13:51:55+01:00
Kazimierz Odnowiciel, syn Mieszka II, po kryzysie gospodarczym i załamaniu autorytetu władzy kościelnej, dążył przede wszystkim do odbudowania struktur kościelnych, utworzenia arcybiskupstw i
uniezależnienia ich od arcybiskupstwa w Magdeburgu. Powrócił on
do kraju około 1039 roku i przy pomocy Henryka III, którego zaniepokoił
wzrost pozycji Czech, odzyskał władzę w Wielkopolsce i Małopolsce.
Zawarł również sojusz z Jarosławem Mądrym(księciem kijowskim) i w
zamian za oddanie ziem nadbużańskich pokonał Miecława i opanował
Mazowsze. Odzyskał również Pomorze, a w 1050 roku zbrojnie zajął Śląsk,
na co cesarz zgodził się pod warunkiem płacenia trybutu Czechom.
Ustępstwa wobec cesarstwa pozwoliły odbudować państwo i organizację
kościelną. Po jego śmierci władzę w kraju objął jego syn
Bolesław, nazwany później Śmiałym. Celem jego polityki było umocnienie
Polski na arenie międzynarodowej, uzyskanie pełnej niezawisłości poprzez uniezależnienie się od cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego. Dążył on do odzyskania korony i arcybiskupstwa, co
warunkowało niezależność polskiej organizacji kościelnej. W
związku z prowadzona przez niego polityką anty cesarską, zaprzestał
płacenia trybutu Czechom ze Śląska oraz popierał opozycję anty cesarską
w Niemczech – Sasów.
3 3 3