Zad.1
Jeżeli okres drgań huśtawki wynosi 1s, to częstotliwość drgań jest równa
a. 1Hz b.10Hz c.60Hz d.0,1Hz

zad.2
fale dźwiękowe nie rozchodza sie w
a. powietrzu
b.ciałach stałych
c.próżni
d.cieczach

zad.3
Natężenia dźwieku (głośność) jest wyrażeniem słuchowym związanym z :
a. amplitudą drgań źródła dżwieku
b.częstotliwościa dżwięku
c.prędkośćią rozchodzenia się dżwieku
d. natężeniem dźwięku

zad.4
Morskie fale uderzają o brzeg 12 razy na minute. odległość między grzbietami fal wynosi 14m. oblicz wartość , prędkość rozchodzenia się fali morskiej na wodzie.

zad.5
Człowiek słyszy dźwięki w zakresie od 16Hz do 20 000Hz. podaj zakres długości fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie w powietrzu. do obliczeń przyjmij prędkość fali dźwiekowej w powietrzu v=340m/s

zad.6
Jeżeli okres drgań huśtawki wynosi 2s,to częstotliwość drgań jest równa
a. 1Hz b.10Hz c.0,5Hz c.0,1Hz

zad.7
do badań USG płodu używa się fali;
a. ultradźwiekowych
b. rendgenowskich
c. mikrofali
d. radiowych

zad.8
Wysokość dźwieku jest wyrażeniem słuchowym związanym z :
a. amplitudą drgań źródła dżwieku
b.częstotliwościa dżwięku
c.prędkośćią rozchodzenia się dżwieku
d. natężeniem dźwięku

zad.9
Turyści stojący przy jednej ze ścian na dole szerokiego wąwozu słyszą echo swojego głosu po 1s. Dźwięk rozprzestrzenia sie w powietrzu z szybkością 340m/s. Ile wynosi szerokość wąwozu?????????

zad.10
Człowiek słyszy dźwięki w zakresie od 20Hz do 20 000Hz. podaj zakres długości fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie w powietrzu. do obliczeń przyjmij prędkość fali dźwiekowej w powietrzu v=340m/s
PROSZĘ O OBLICZENIA I WZORY DO KAŻDEGO ZADANIA


1

Odpowiedzi

2010-01-16T16:43:15+01:00
Zad.1.
T = 1 s
f = ?
f = 1/T
f = 1/1s = 1 Hz
zad. 2 .
fale dźwiękowe nie rozchodzą się w próżni bo brak ośrodka do przenoszenia fal, nie rozchodzą się np. na Księżycu bo nie tam atmosfery
zad.4
f = 12/1 min = 12/60 s= 1/5 s
T = 1/f
T = 5s
lamda = 14 m
V = ?
V = lamda /T
V = 14 m/5s
V= 2,8 m/s
zad.6
T -=2s
f =?
f = 1/T
f = 1/2s = 0,5 Hz
zad.7
ultradźwięków , badanie USG
zad.
t = 1s/2 = 0,5 s (dzielę prze dwa bo dźwięk dobiegł do ściany wąwozu odbił się i wrócił do naszego ucha)
V = 340 m/s
s =?
V = s/t
s= V*t
s = 340 m/s *0,5 s= 680 m
zad.110
f1 = 20 Hz = 20 1/s
f2 = 20000 Hz = 20000 1/s
V = 340 m/s
lamda1,2 =?
V = lamda/T ; ale T= 1/f
V = lamda*f
lamda = V/f
lamda1 = 340 m/s/20 1/s
lamda1 = 17 m
lamda 2= 340 m/s/20000 1/s
lamda 2 = 0,017 m = 17*10 ^-3 m
1 5 1