U twego syna Gospodzina matko zwolona, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.

Twego syna Krciciela zbożny czas,
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jenże cię prosimy.
O o, dać raczy, jegoż prosimy:
Daj na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison.


Pytania:
1Uzasadnij tytuł utworu
2 Do kogo skierowana jest pierwsza zwrotka utworu?
3 do kogo skierowana jest druga zwrotka utworu?
4 Wskaż dwa słowa lub wyrażenia określający Matkę Boską i podaj ich współczesne znaczenie
5 Jak określony (nazwany) jest w utworze Chrystus? Zacytuj te słowa i wyjaśnij ich znaczenie.
6 Odpowiedz jednym zdaniem jakie prośmy są wyrażone w drugiej strofie.
7Na kogo powołują się wierni w strofie drugiej. Chcąc uzyskać spełnienie prośby?
8. Strofy składają sie z apostrofy i prośby. W której dominuje apostrofa a w której prośba?
9. Podaj jedną ceche, która świadczy o tym że utwór jest modlitwą.
10 Podaj dwa argumenty które pozwolą określić Bogurodzice jako hymn.
11. Podaj dwa przykłady antytez którymi operuje twórca Bogurodzicy.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T16:19:15+01:00
2.Autor pieśni zwraca się bezpośrednio do matki Jezusa. Przypomina, że jest ona oblubienicą Boga oraz matką Jego Syna, określonego tu jako Bóg i Pan "Gospodzin".
3. Do Chrystusa
4.
-Matko zwolena
9.
Cechą jest słowo kyrieleison. Dziś to słowo znaczy "Panie zmiłuj się"
11. Archaizmy:
-leksykalne (zwolena.gopodzina)
-składniowe (Bogiem sławiena)
-fleksyjne (zyszczy, spóści)

Mam nadzieję że trochę pomogłam ;) Pozdrawiam