Ćw. historia dla 2 klasy gimnazjum. Przez wieki 2. Krystyna Polacka, Maciej Przybyliński, Stanisław Roszak, Jan Wendt.
Zad.1 str.40
Porównaj konfederacje w Radomiu i w Barze. Wpisz daty, cele oraz skutki obu konfederacji.
Konfederacja w Radomiu: ………. Rok
Cel: ……………………………………..
……………………………………………..
Skutki: ………………………………
…………………………………..
Konfederacja w Barze: ……. Rok
Cel: ………………………..
……………………………..
Skutki: …………………..
………………………………
Zad.3 str.42
Zamieszczony niżej obraz Jana Matejki przedstawia rozpaczliwy gest Tadeusza Rejtana. Z jakim wydarzeniem historycznym związana jest ta scena? W którym roku miało ono miejsce? Rozpoznaj postacie oznaczona numerami na obrazie.
…………………………….. (……… )
1. ……………………
2. ……………………
3. …………………….
Zad.4 str.42
Która z tych decyzji miała, według Ciebie, największe znaczenie dla losów Rzeczpospolitej? Uzasadnij swój wybór.
…………………………………………………

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T18:14:23+01:00
Zad.1 str.40
Porównaj konfederacje w Radomiu i w Barze. Wpisz daty, cele oraz skutki obu konfederacji.
Konfederacja w Radomiu: 1767 Rok
Cel: zniesienie reform Stanisława Augusta Poniatowskiego..
Skutki: uczynienie z Rzeczypospolitej protektoratu rosyjskiego.
Konfederacja w Barze: 1772 Rok
Cel: detronizacja króla,
obrona wiary katolickiej,
obrona swobód szlacheckich.
Skutki: 1wojna domowa
2 pierwszy rozbiór.
Zad.3 str.42
Zamieszczony niżej obraz Jana Matejki przedstawia rozpaczliwy gest Tadeusza Rejtana. Z jakim wydarzeniem historycznym związana jest ta scena? W którym roku miało ono miejsce? Rozpoznaj postacie oznaczona numerami na obrazie.
Sejm rozbiorowy w W-wie. (1773 - 1775r. )
1. zatwierdzenie utraty ziem w pierwszym rozbiorze
2. powołanie KEN
3. powołanie Rady Nieustającej
Zad.4 str.42
Która z tych decyzji miała, według Ciebie, największe znaczenie dla losów Rzeczpospolitej? Uzasadnij swój wybór.
Dla mnie największe znaczenie miało zatwierdzenie- zgdoa na pierwszy rozbiór, który zapoczątkował agonię i całkowity upadek I Rzeczypospolitej.
9 3 9