U twego syna Gospodzina matko zwolona, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.

Twego syna Krciciela zbożny czas,
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jenże cię prosimy.
O o, dać raczy, jegoż prosimy:
Daj na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison.


Pytania:
1Uzasadnij tytuł utworu
2 Do kogo skierowana jest pierwsza zwrotka utworu?
3 do kogo skierowana jest druga zwrotka utworu?
4 Wskaż dwa słowa lub wyrażenia określający Matkę Boską i podaj ich współczesne znaczenie
5 Jak określony (nazwany) jest w utworze Chrystus? Zacytuj te słowa i wyjaśnij ich znaczenie.
6 Odpowiedz jednym zdaniem jakie prośmy są wyrażone w drugiej strofie.
7Na kogo powołują się wierni w strofie drugiej. Chcąc uzyskać spełnienie prośby?
8. Strofy składają sie z apostrofy i prośby. W której dominuje apostrofa a w której prośba?
9. Podaj jedną ceche, która świadczy o tym że utwór jest modlitwą.
10 Podaj dwa argumenty które pozwolą określić Bogurodzice jako hymn.
11. Podaj dwa przykłady antytez którymi operuje twórca Bogurodzicy.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-16T17:42:31+01:00
1.To jest Bogurodzica.
2.Pierwsza strofa to apostrofa do Matki Boskiej, którą autor w imieniu zbiorowości prosi o pozyskanie dla ludzi łaski jej syna - Chrystusa.
3.Druga strofa to apostrofa do Chrystusa. Za pośrednictwem Chrzciciela autor prosi o spełnienie próśb ludzi. Zwrotki przedziela powtarzający się zwrot "Kyrieleison".
4.zwolena - wybrana,zyszczy - pozyskaj