Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T18:00:00+01:00
Konstanty Ildefons Gałczyński - jeden z najwybitniejszych poetów polskich XX stulecia - urodził się 23 stycznia 1905r. w warszawie przy ulicy Mazowieckiej 11. Pochodził z rodziny drobnomieszczańskiej, ojciec był technikiem kolejowym. Po urodzeniu poety rodzina zmieniała dwukrotnie miejsce zamieszkania, by wreszcie osiąść na stałe w kamienicy przy ul. Towarowej 54. tu Gałczyński - z przerwą na wojenną ewakuacje spędził dwadzieścia pierwszych lat swojego życia.W 1923 na łamach dziennika "Rzeczpospolita" ukazuje się pierwszy wiersz Gałczyńskiego "Szturm". Prowadzący w tym czasopiśmie dział literacki Kornel Makuszyński roztacza opiekę nad młodym poetą. Tego roku Konstanty zdaje maturę. Wstępuje na Uniwersytet Warszawski, na wydział filologii angielskiej; studiuje także filologię klasyczną. Swoje wiersze drukuje w młodzieżowym miesięczniku "Twórczość Młodej Polski", w pisemku Koła Literackiego Studentów - "Smok". Jesienią 1925 roku wiąże się z Redutą Osterwy. Zostaje członkiem Towarzystwa Przyjaciół Reduty.
W początkach twórczości Gałczyński wzorował się na poetach Skamandra, ale już wówczas zaczyna się kształtować indywidualny styl liryczny poety, zarówno groteskowo-żartobliwy, jak dekadencko-cygański. Debiutem książkowym Gałczyńskiego jest poetycka powieść Porfirion Osiołek czyli Klub Świętokradców (1929) utrzymana w tonie fantastycznej groteski.


Leopold Staff (ur. 14 listopada 1878 we Lwowie, zm. 31 maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej) – polski poeta, tłumacz i eseista. Leopolda Staffa można nazwać poetą trzech epok: Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i współczesności. Wraz z upływającym czasem i zmieniającymi się tendencjami w literaturze, zmieniała się także jego twórczość i pozwoliło to mu zająć poczesne miejsce w poezji każdego z następujących pokoleń.


Poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista i tłumacz. Urodzony 20 lutego 1894 we wsi Kalnik na Kijowszczyźnie, zmarł 2 marca 1980 w Warszawie.
W rozwoju przedwojennej poezji Iwaszkiewicza daje się zauważyć swoistą naprzemienność, opartą na kontrastach i przeciwieństwach.
24 4 24
  • Użytkownik Zadane
2010-01-16T18:03:24+01:00
Gałczyński ---Pochodził z rodziny mieszczańskiej po wybuchu I wojny św. został wraz z rodzicami wywieziony do Warszawy . W latach 1914-1918 mieszkał w Moskwie gdzie chodził do Polskiej szkoły.
W ostatnich latach życia stworzył kilka większych form poetyckich -
Wielkanoc Jana Bacha,
Niobe,
Wit Stwosz,
Kronika Olsztyńska.


Staff-V gimnazjum Klasyczne ukonczył we Lwowie.Studiował na uniwersytecie Lwowskim poczatkowo prawo potem romantyke i filozofię.Był on polskim poetą,tłumaczem i eseistą.


Jarosław Iwaszkiewicz-polski pisarz,tłumacz.W latach 1945–1946, 1947–1949 i 1959–1980 pełnił funkcję prezesa Związku Literatów Polskich.
5 4 5