Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T23:22:47+01:00
1. Rysujemy okrąg o środku O i dowolnym promieniu.

2. Rysujemy średnicę okręgu (oznaczamy ją AB).

3. Konstruujemy prostą prostopadłą do średnicy przechodzącą przez punkt O.
a) Z punktu A kreślimy łuk o promieniu większym niż promień okręgu.
b) Z punktu B kreślimy łuk o promieniu takim samym jak z punktu A.
c) Przez powstały punkt przecięcia się łuków oraz punkt O prowadzimy prostą przecinającą okrąg w punktach C i D.

4. Dzielimy kąty proste na połowy.

Podział kąta AOC :
a) Z punktu A kreślimy łuk o promieniu większym niż połowa odcinka AC.
b) Z punktu C kreśliły łuk o takim samym promieniu jak z punktu A.
c) Przez punkt przecięcia się łuków oraz punkt O prowadzimy prostą przecinającą okrąg w dwóch punktach.

Jednocześnie podzielimy kąt BOD. W taki sam sposób dzielimy pozostałe kąty proste.

5. Łączymy powstałe punkty na okręgu tworząc ośmiokąt foremny.

Przekątne:
Trzy przekątne o różnych długościach. Np: AB, AD oraz A połączone z punktem będącym między B i D.