1.Oblicz wartość wyrażenia 3a-8b+2c-a,
dla a=3,5 b=-4,1 c=0,12
2.Jacek ma x znaczków,Tomek ma połowę tego,co Jacek,Beata ma 2 razy więcej niż Jacek,a Jurek o 5 więcej od Beaty.

a)Opisz wyrażeniami algebraicznymi liczbę znaczków każdego z nich.
b)Opisz wyrażeniami algebraicznymi,ile znaczków mają razem.Zapisz to wyrażenie jak najkrócej.
c)Oblicz,ile każde z nich ma znaczków,jeśli Jacek ma ich:
100,200,250,1550.

Proszę o dokładne obliczenia.
Dziękuję

3

Odpowiedzi

2010-01-16T20:47:00+01:00
1. 3*3,5-8*(-4,1)+2*0,12-3,5=10,5+32,8+0,24-3,5=40,04
2.
3 2 3
2010-01-16T20:50:05+01:00
Zad1
3a-8b+2c-a
a=3,5
b=-4,1
c=0,12

3*3,5-8*(-4,1)+2(0,12)*3,5=10,5+32,8+0,24-3,5=40,04


zad2
a)
x- Jacek
½x -Tomek
2x - Beata
2x+5 - Jurek

b)
x+½x+2x+2x+5=5,5x+5

c)
x=100

Jacek ma 100
Tomek ma ½*100=50
Beata ma 2*100=200
Jurek ma 2*100+5=205


x=200

Jacek ma 200
Tomek ma ½*200=100
Beata ma 2*200=400
Jurek ma 2*200+5=405


x=250

Jacek ma 250
Tomek ma ½*250=125
Beata ma 2*250=500
Jurek ma 2*250+5=505


x=1550

Jacek ma 1550
Tomek ma ½*1550=775
Beata ma 2*1550=3100
Jurek ma 2*1550+5=3105

13 4 13
2010-01-16T20:53:12+01:00
3a-8b+2c-a,
dla a=3,5 b=-4,1 c=0,12
10,5-32,8+0,24-3,5=
=-25.86

jacek=x
tomek=0,5x
beata-2x
jurek=10x

x+0.5x+2x+10x=13,5x

100+50+200+1000=1350
200+100+400+2000=2700
250+125+500+2500=3375
1550+775+3100+15500=20925
2 3 2