Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego dziesięciokątnego wynosi 40√3 cm². Krawędź podstawy ma długość 2 cm. Oblicz długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa.

Proszę o wszystkie obliczenia ;) wynik ma wyjść 7, nie umiem tylko zrobić obliczeń .. :(

1

Odpowiedzi

2009-09-28T17:26:58+02:00
P = 40√3 cm2
jest to pole 10 ścian
wiec pole jednej sciany wynosi
Pś=Pb/10=4√3cm2
Pś=½ah
podstawiajać Pś i a wychodzi nam że h= 4√3 cm2

b²=½a²+h²
b²=1+4√3 ₂
b²=49
b=₇