Odpowiedzi

2010-01-17T00:31:51+01:00
Wskaźnik relacji zobowiązań do kapitałów własnych

Wskaźnik określa podstawową zależność strukturalną kapitałów przedsiębiorstwa i co zatym idzie możliwości ewentualnego pokrycia zobowiązań własnymi zasobami majątkowymi . Poziom tego wskaźnika wyższy od 1 należy oceniać z tego punktu widzenia negatywnie.
Czyli im niższy ten wskaźnik tym strukturalnie wyższe jest zaangażowanie kapitałów własnych w działalności przedsiębiorstwa
Pogłębienim wskaźnika może być relacja całości zobowiązan lub zob długot. wyłącznie do podstawowego skł kapitałów własnych tj kap udziałowego. .
Obliczamy go następująco ;
Wsk relacji zobow. do kap. wł. = całość zob. / całość kap własnych
Rok ubiegły rok ubiegły
241000 / 23900 = 1,001 28500 / 26500 = 1,075 odch 0,074

Tak więc zobowiązania nie znajdują pelnego pokrycia w kapitałach własnych
odnosząc poszczególne zobowiązania do kapitału akcyjne otrzymujemy

zob krót / kap akc rok ubiegły rok bież

24100 / 18000 = 1,339 28500 / 18000 = 1,583 odch + 0,244

Zob dług / kap akcyjny rok ubiegły rok bież
8400 / 18000 = 0,467 10400 / 18000 = 0,578 odch + 0,111

Całość zobowiązań stanowi 158% kap akcyjnego , zaś zobowiązania długoterminowe 57,8 % tego kapitału .
Obudwa wskaźniki wykazują wzrost a więc zwiększające się uzależnienie przdsiębiorstwa od kapitału obcego a szczególnie obcego krótkoterminowego.

Wskaźnik relacji zob. długoterminowych do ogółu zobowiązań