Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T09:33:05+01:00
Tolerancja oznacza postawę wykluczającą dyskryminację ludzi. Polega ona na akceptowaniu cudzych uczuć, poglądów,obyczajów i zachowań. Jest to np. akceptowanie ludzi takich jakich są. Tolerancja to poszanowanie odmienności, np. koloru skóry, wyznania religijnego... . Jest również przeciwne znaczenie tolerancji - nietolerancja. wyróżnia się kilka jej rodzajów : rasowa, religijna, polityczna i narodowościowa. Rasowa przejawia się niechęcią wobec ludzi o innej karnacji. Religijna to uprzedzenia do innych wyznań. Polityczna to nienawiść, niechęć do ludzi, którzy mają odmienne poglądy na temat państwa, natomiast nietolerancja narodowościowa to wrogi stosunek do przedstawicieli innych nacji.
8 3 8
2010-01-17T10:12:07+01:00
Tolerancja

Tolerancja to znaczy wykluczenie dyskryminacji między ludźmi. Tolerancja to poszanowanie odmienności. Akceptowanie cudzych uczuć, zwyczaji. Polega to na tym, że nie można się śmiać ze zwyczajów innych. Przecież każdy ma prawo być takim jaki chce. Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Wszystkich trzeba traktować tak samo, wszyscy jesteśmy mieszkańcami Ziemi i powinniśmy się szanować i tolerować takimi jakimi jesteśmy. Niechęć do ludzi, złe nastawienie. To właśnie powoduje wojny. Oto jest tolerancja

xD
4 3 4