Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T10:11:53+01:00
Jezuita Piotr Skarga nazywany jest największym kaznodzieją Polski. Pozostawił około 200 kazań, m.in. takich jak: „Kazań na niedzielę i święta”, „Kazań przygodnych”, „Kazania sejmowe”. Kazania sejmowe zawierają najwięcej przestrogi i wołania o miłości do kraju, o rozsądek i obawę przez anarchią i rozpadem Rzeczypospolitej. To one stały się przyczyną faktu, iż w późniejszych epokach po upadku Polski uznawano głos księdza Skargi za proroczy.

Skarga, wielki patriota, jako stronnik króla występował przeciw samowoli szlacheckiej, prywacie i zrywaniu sejmów. Głosił, że Rzeczypospolita zapadła na 6 chorób:
1.Jako nieżyczliwość ludzka ku Rzeczypospolitej i chciwość domowego łakomstwa,
2. Kłótnie i niezgody,
3. Herezja i niereligijność,- państwo powinno stać na straży wiary katolickiej, przestrzegał przed karą boską
4. Osłabienie władzy królewskiej, - chciał ukrócić władzę sejmu, ale przywrócić władzę królewską w Polsce. Poddani powinni okazywać swemu władcy szacunek i posłuszeństwo. Krajem powinien rządzić król, wybierany przez radę złożoną z przedstawicieli narodu.
5. Niesprawiedliwe prawo, - żądał wolności osobistej dla chłopa, ubolewał nad brakiem sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości
6. Grzechy i złości jawne – krytykował szlachtę, która bogaciła się kosztem ojczyzny, którzy dbają jedynie o własne interesy