11. W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie.W klasie 3A jest 16 chłopaców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasiw 3B jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy,a W klasie 3C jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy.Jaki procent uczniów klas trzciech stanowią dzięwczęta???????????? Zapisz obliczenia


10.Po roku użytkowania samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł.Ile wart był samochód rok wcześniej??????? Zapisz obliczenia

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T10:16:20+01:00
Zad 11.
Klasa 3A:
16 chłopców to 50% klasy
16 dziewczyn to 50% klasy
klasa 3B:
7 chłopców to 25% klasy
21 dziewczyn to 75% klasy
klasa 3C:
12 chłopców to 48% klasy
13 dziewczyn to 52% klasy

Razem dziewcząt: 16+21+13= 50
Razem chłopców: 16+7+12= 35
Razem wszystkich = 50+35 = 85

(50 ∧ 100% ) : 85 = 58,88 %

Odp: Dziewczyny stanowią około 59 %.

zad 10.
100%-13%=87%

87% --- 43 500
100 % ---- x
87x= 4350000/:87
x=50 000
Odp: Wcześniej był wart 50 000 zł.
2010-01-17T10:21:11+01:00
Zad 11L
x - ilość uczniów w klasie 3A
y - ilość uczniów w klasie 3B
z - ilość uczniów w klasie 3C

3A:
50%*x=16
0,5*x=16 |*2
x=32

ilość dziewczyn w tej klasie: 32-16=16

3B:
25%*y=7
0,25*y=7 |*4
y=28

ilość dziewczyn w tej klasie: 28-7=21

3C:
48%*z=12
0,48*z=12 |*100
48z=1200 |:48
z=25

ilość dziewczyn w tej klasie: 25-12=13


łącznie uczniów w klasach trzecich jest: 32+28+25=85
łącznie dziewcząt w klasach trzecich jest: 16+21+13=50

obliczamy procent jakim stanowią dziewczęta:
100% --- 85
x --- 50
x=50*100%/85=5000%/85=1000%/17≈59%

więc dziewcząt jest 59% wszystkich uczniów klas trzecich.

Zad 10:
Więc kosztował kiedyś "x" złotych:
x - (13%*x) = 43 500 zł
87%x=43500zł
0,87x=43500zł |*100
87x=4350000zł |:87
x=50000zł

samochód kosztował wcześniej 50000zł.