Prosze!!!
Iloczyn dwóch liczb różniących sie o 2 jest równy kwadratowi liczby większej.Jakie to liczby?

Jeżeli od kwadratu pewnej liczby odejmiemy kwadrat sumy tej liczby i liczby 3,to otrzymamy 27.Jaka to liczna?

Jeżeli bok kwadratu zwiększymy o 2cm,to pole powierzchni tego kwadratu powiększy sie o 28 cm².Oblicz długość boku tego kwadratu.

1

Odpowiedzi

2010-01-17T12:57:30+01:00
Zad.1]
x- pierwsza liczba
x-2=druga liczba

x(x-2)=x²
x²-2x=x²
-2x=0
x=0

x-2=0-2=-2
odp. te liczby to 0 i -2
spr. 0²
0=0
zad.2]
x-pewna liczba
x²-(x+3)²=27
x²-x²-6x-9=27
-6x=27+9
-6x=36
x=-6
spr.(-6)²-(-6+3)²=27
36-9=27
27=27
zad.3]
a=bok kwadratu
p=a²
a+2=zwiekszony bok kwadratu
(a+2)²=a²+4a+4=pole zwiekszonego kwadratu
a²+4a+4-a²=28
4a=28-4
a=6cm
odp. pierwszy kwadrat miał bok =6cm, a drugi 6+9=9cm