Odpowiedzi

2010-01-17T15:45:08+01:00
Pole trójkąta prostokątnego, to połowa iloczynu dł. przyprostokątnych.
Należy obliczyć druga przyprostokątna:
Z tw. Pitagorasa:
(2√10 cm)² + x² = (10cm)²
40cm² + x² = 100cm²
x² = 100cm² - 40cm²
x² = 60cm²
x = √60cm²
x = 2√15 cm
33 2 33
2010-01-17T15:45:55+01:00

a - 2√10
b - 10
h - ?

(2√10)²+h²=10²
40+h²=100
h²=60
h=2√15

P=ah/2
P=2√10*2√15/2
P=4√150 / 2
P=2√150
P=10√6 cm²

Pole tego trójkąta wynosi 10√6cm²
47 4 47
2010-01-17T15:48:11+01:00
C=10cm
a=2√10 cm
b=?
a(do kwadratu) + b(do kwadratu)=c(do kwadratu)
40 + b (do kwadratu)=100
b (do kwadratu)=60

b=60√cm

P=1\2 * a *h
P=√600cm2
23 3 23