1) Ciało o m=5kg w chwili to = 0 ma v=2m/s i po czasie 8 s przebyło drogę s=80m. Oblicz siłę działającą na to ciało. Ruch był jednostajnie zmienny.

2) Pocisk o masie 10 g poruszający się z v=200m/s wbija się w deskę na głębokość 4 cm. Ruch jest jednostajnie opóźniony. Oblicz siłę hamującą i czas trwania ruchu w desce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T16:47:26+01:00
1.s=v₀t+at²/2 - mnożymy przez 2 obie strony
2s=2v₀t+at²
at²=2s-2v₀t
a=[2s-2v₀t]:t²
a=[160m-2×2m/s×8s]:64s²
a=128m:64s²
a=2m/s²
F=ma
F=5kg×2m/s²
F=10N
2.
E=W, energia kinetyczna pocisku jest równa wykonanej pracy
mv²/2=Fs
F=mv²/2s
F=[0,01kg×40000m²/s²]:0,08m
F=5000N
a=F/m
a=5000N:0,01kg
a=500000m/s²
v=at
t=v/a
t=200m/s:500000m/s²
t=0,0004s