1.Jaki ładunek przepływa w czasie t=1min. przez opornik o oporze R=2 om , na którego końcach napięcie wynosi U=2V?

2.Przez opornik o oporze R=10om przepłynął ładunek q=1C w czasie t=2s . Jakie napięcie przyłożono do konców tego opornika?

3. Oblicz wartość oporu zastępczego trzech oporników o wartości oporów R1=20 om R2=5om R3=100om połączonych szeregowo

4 Opór zastępczy pięciu jednakowych oporników połączonych szeregowo wynosi Rz=100om . Jaka jest wartość oporu pojedyńczego opornika ?

2

Odpowiedzi

2010-01-17T17:03:20+01:00
1. q=I*t
I=U/R
I=1A
q=60 C (kulomb)

2.
q/t=I
I=0,5 A

U=I*R = 5V

3.
R1+R2+R3=125ohm

4. wynosi 20ohm bo 100 ohm przez 5 takich samych
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T17:13:32+01:00
Zad 1
R - oporność 2 omy
t - czas przepływu prądu = 1 min = 60 s
U - napięcie = 2V
g - ładunek = ?
I - natężenie prądu = ?
I = U/R = 2/2 = 1A
I = g/t
g = It = 1 razy 60 = 60 C
ładunek wynosi 60 C
zad 2
R - oporność = 10 omów
g - ładunek = 1 C
t - czas przepływu prądu = 2s
U - napięcie = ?
I - natężenie prądu = ?
I = g/t = 1/2 = 0,5 A
I = U/R
U = IR = 0,5 razy 10 = 5 V
przyłożono napięcie 5 V
zad 3
R1 = 20 omów
R2 = 5 omów
R3 = 100 omów
Rz - oporność zastępcza = ?
przy połączeniu szeregowym
Rz - oporność zastępcza = R1 + R2 + R3 = 20 + 5 + 100 = 125 omów
oporność zastępcza wynosi 125 omów
zad 4
Rz = 100 omów
R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = ?
Rz/5 = 100/5 = 20 omów
R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 20 omów

1 5 1