Wwagonach 1klasy jest 9 przedziałów, a w każdym przedziale jest po 6 miejsc. W wagonach 2 klasy jest również 9 przedziałów, ale w każdym przedziale jest po 8 miejsc. Zapisz w postaci jednego wyrażenia arytmetycznego, ile miejsc siedzących jest w pociągu, w którego skład wchodzi 7 wagonów 2 klasy i 3 wagony 1 klasy.

3

Odpowiedzi

2009-09-28T19:02:24+02:00
[7*(9*8)] + [3*(9*6)]
Jeżeli chcesz rozwiązanie:
(7*72) + (3*54) = 144 + 162 = 306
2009-09-28T19:02:29+02:00
X- il wagonow 1-szej klasy
y- il wagonow 2-giej klasy
z- ilosc miesc siedzacych

x=3
y=7

z=9x*6+9y*8=54x+72y

podstawiam za x i y
z=54*3+72*7

2009-09-28T19:08:55+02:00