1. rozwiąż układ równań
x=2y
x-y=0,3
2. które z punktów a=(1.2), b=(-2.1½), c=(7,-1)
należą dp wykresu funkcji y=-½x+⁵/₂?
3. ⅔jakiej liczby stanowi 75% liczby 24 ?
4 rozwiąż nierównosc 2-3(x+2)>3(x-2)-4x
5. oblicz wartosc wyrażenia [x⁶:(x⁵×x⁴)]×x dla x=0,02.
6.w trójkącie równoramiennym podstawa ma długosc 12 cm, a pole 48cm² oblicz obwód tego trójkąta
7. obówd prostokąta równy jest 34cm. przekątna dzieli ten prostokąt na dwa trójkąty o obwodach po 30 cm każdy oblicz długośc przekątnej tego prostokąta ?
8. oblicz pole trójkąta, w którego wierzchołkami jest punk a+(-3,2) oraaz punkty symetryczne do niego względem osi układu współrzędnych.
9. oblicz objętoś sześcianu którego przekątna ma długośc √75cm
10. oblicz pole powierzchni bocznej walca, którego długośc wysokosci równa się długości średnicy oraz pole powierzchni całkowitej wynosi 9,6π m²
11.tworząca storzka ma długośc 6cm i jest nachylona do płaszczyny podstawy stożka pod kątem 60°. oblicz pole powierzchni całkowitej storzka.


prosił bym żeby rozwiązania były jak najlepsze z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T23:27:19+01:00
1. rozwiąż układ równań
x=2y
x-y=0,3
x=2y
2y-y=0,3→y=0,3
x=0,6

2. które z punktów a=(1.2), b=(-2.1½), c=(7,-1)
należą dp wykresu funkcji y=-½x+⁵/₂?
2=-1/2+5/2
2=4/2
2=2 należy
1 1/2=-1/2*(-2)+5/2
3/2=1+5/2 nie
-1=-1/2*7+5/2
-1=-7/2+5/2
-1=-2/2 należy

3. ⅔jakiej liczby stanowi 75% liczby 24 ?
2/3x=3/4*24
2/3x=18
x=18:2/3
x=18*3/2
x=27

4 rozwiąż nierównosc 2-3(x+2)>3(x-2)-4x
2-3(x+2)>3(x-2)-4x
2-3x-6>3x-6-4x
-3x-3x+4x>-6+6-2
-2x>-2 /:(-2)
x<1

5. oblicz wartosc wyrażenia [x⁶:(x⁵×x⁴)]×x dla x=0,02.
[x⁶:(x⁵×x⁴)]×x =[x⁶:(x⁹)]×x =[x⁻³]×x =x⁻²
(0,02)⁻²=(100/2)²=50²=2500

6.w trójkącie równoramiennym podstawa ma długosc 12 cm, a pole 48cm² oblicz obwód tego trójkąta
P=1/2ah
48=1/2*12*h
48=6h
h=8cm
ramię-x
x²+6²=8²
x²=64-36
x²=28
x=√28
x=2√7 cm
obw=2*2√7+12
obw=(4√7+12)cm

7. obówd prostokąta równy jest 34cm. przekątna dzieli ten prostokąt na dwa trójkąty o obwodach po 30 cm każdy oblicz długośc przekątnej tego prostokąta ?
2a+2b=34→a+b=17
x-dł.przekątnej
a+b+x=30
17+x=30
x=13 cm

8. oblicz pole trójkąta, w którego wierzchołkami jest punk a+(-3,2) oraaz punkty symetryczne do niego względem osi układu współrzędnych.
a=(-3,2) b=(3,2) c=(-3,-2)
a=6j
h=4j
P=1/2*4*6
P=12j²

9. oblicz objętoś sześcianu którego przekątna ma długośc √75cm
wzór d=a√3 d-przekątna,a-bok
a√3 =√75
a=√75:√3
a=√25=5cm
V=a³
V=5³
V=125 cm³

10. oblicz pole powierzchni bocznej walca, którego długośc wysokosci równa się długości średnicy oraz pole powierzchni całkowitej wynosi 9,6π m²
h=2r
Pc=9,6π m²
Pb=?
Pb=2πrh
Pb=2πr*2r
Pb=4πr²
Pc=Pp+Pb
Pc=πr²+4πr²
Pc=5πr²
9,6π =5πr²
πr²=9,6/5
πr²=1,92-pole podstawy
Pb=4πr²=4*1,92
Pb=7,68 m²

11.tworząca storzka ma długośc 6cm i jest nachylona do płaszczyny podstawy stożka pod kątem 60°. oblicz pole powierzchni całkowitej storzka.3. 27
l=6cm
α=60°
cos 60°=r/l
1/2=r/6
2r=6
r=3 cm
sin60°=h/l
√3/2=h/6
2h=6√3
h=3√3 cm
Pc=πr²+πrl
Pc=9π+18π
Pc=27π cm²