Odpowiedzi

2009-09-28T20:34:17+02:00
Państwa Beneluksu są jednymi z najbardziej zaludnionych, najbardziej zurbanizowanych i najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata.
Belgia

Przemysł maszynowy, metalurgiczny, chemiczny, elektroniczny, porty pełnomorskie.
Holandia

Eksploatacja gazu ziemnego, przemysł elektromaszynowy, spożywczy, chemiczny, porty pełnomorskie.
Luksemburg

Bankowość i finanse. Siedziba międzynarodowych koncernów.