Napisz równania reakcji etynu z podanymi substancjami.podaj nazwy produktów Nazwa produktu:
a)-----+H2----->-------- -----------
b)-----+2H2---->------- ----------
c)-----+Br2----->------- -----------
d)-----+HCl----->------ ----------
e)------+2Cl2---->----- ----------
f)--------+H20---->----- ------------
daje naj!;D


1

Odpowiedzi

2010-01-17T18:29:49+01:00

CH≡CH + H2 -> CH2=CH2 eten
CH≡CH + 2 H2 -> CH3-CH3 etan
CH≡CH + Br2 -> CHBr=CHBr 1,2-dibromoeten
CH≡CH + HCl -> CH2=CHCl chloroeten
CH≡CH + 2 Cl2 -> CHCl2-CHCl2 1,1,2,2-tetrachloroetan
CH≡CH + H2O -> CH2=CHOH (etenol) ->CH3CHO etanal/aldehyd octowy

11 4 11