Oblicz stałą dysocjacji kwasu azotowego w roztworze o pH=2 gdzie stopień dys. = 2%

Oblicz stężenie molowe niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze jednoprotonowego kwasu o stężeniu 0,05 M i stopniu dys. = 1,9%

Oblicz stężenie kwasu octowego jezeli ph=3 a stala dysocacji = 1,80 *10 do ptęgi -5 mol/dm3

Chodzi mi o całe rozwiązania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T18:53:15+01:00
1. alfa= Cz*100/Cw Cw= Cz*100/ alfa ph=2 więc [H+]=10do-2
Cw=0,5 mol/dm3

K=alfa do kwadratu * Cw K= 2*10 do potęgi -4

2. alfa= Cz*100/Cw Cz= alfa*Cw/100 Cz=9,5 razy dzięsięc do -4
niezdys. = Cw-Cz = 0,05-9,5*10-4= 4,905 razy dziesięc do minus 2

3 K= Cz do kwadratu / Cw
Cw=Czdo kwadratu / K
Cw=0,05mola/dm3
19 3 19