Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T19:23:31+01:00
Konfiguracja elektronowa Ar 3d104s24p2
Masa atomowa 72,61
Gęstość [kg×m3] 5323 (293K)
Główny stopień utlenienia +2; +4
Izotopy: masa - zawartość - okres półrozpadu
68Ge
70Ge
71Ge
72Ge
73Ge
74Ge
76Ge
77Ge 67,928 - 0% - 287 dni
69,924 - 20,5% - stabilny
70,925 - 0% - 11,4 dni
71,923 - 27,4% - stabilny
72,923 - 7,8% - stabilny
73,922 - 36,5% - stabilny
75,921 - 7,8% - stabilny
0% - 11,3 godz.
Temperatura topnienia 1210,6K
Temperatura wrzenia 3103K
Promień atomowy [pm] 122,5
Powinowactwo elektronowe [kJ×mol-1] 116
Energia jonizacji [kJ×mol-1] 762,1 Ge -> Ge+
1537 Ge+ -> Ge2+
3302 Ge2+ -> Ge3+
Elektroujemność 2,01 (Pauling); 4,6 eV (absolutna)
Energia wiązań kowalencyjnych [kJ×mol-1] Ge-H
Ge-C
Ge-O
Ge-F
Ge-Cl
Ge-Ge 288
237
363
646
340
163\liczę na naj
4 1 4