Odpowiedzi

2010-01-17T20:44:57+01:00
Mw - masa wody = 1 kg
cw - ciepło właściwe wody = 4187J/kg°C
t1 - temperatura wody = 10°C
t2 - temperatura wrzenia wody = 100°C
Q - ilość ciepła = ?
Q = cwmw(t2 - t1) = 4187 razy 1(100 - 10) = 4187 razy 90 = 376830J = 376,83kJ