Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T21:09:18+01:00
Była to umowa między ZSRR a III Rzeszą Niemiecką Mówiąca o wzajemnej nieagresji podpisany 23 sierpnia 1939
Tajny protokół mówił o podziale suwerennych państw Nadbałtyckich między siebie min. Polskę