Odpowiedzi

2010-01-17T21:46:44+01:00
Oblicz pole powierzchni bocznej granaistosłupa,którego pole podstawy wynosi 12,86 cm2, a objętośc 51,44cm3. Odpowiedź podaj w decymetrach

Pp = 12,86 cm² - pole podstawy graniastosłupa
V = 51,44 cm³ - objetość graniastosłupa
H - wysokość graniastosłupa

Pb = ? ( dm²)

1. Obliczam wysokość H

V = Pp*H
H = V : Pp
H = 51,44cm³ : 12,86 cm²
H = 4 cm
H = 0,4 dm

Aby obliczyć pole boczne muszę znać jaka podstawę ma graniastosłup
( trójkat, kwadrat, romb, trapez, prostokąt, czy równoległobok, itp)

2. Obliczam bok podstawy (ZAKŁADAM ŻE TO TRÓJKAT RÓWNOBOCZNY)

Pp = 12,86 cm²
Pp = pole czego ? ( wzór na pole trójkat, kwadrat, romb, trapez, prostokąt, czy równoległoboku , itp)
wiedzac to można obliczyć bok podstawy

Pp = 1/2a*hp
h = 1/2a√3
Pp = 1/2*a*1/2a√3
Pp = 1/4a² √3 = 12,86 cm²
1/4a² √3 = 12,86 cm² /*4
a²√3 = 51,44 cm²
a² = 51,44 cm² : √3
a² = [51,44 cm² :√3]* [√3 : √3]
a² = 51,44*√3 : 3
a² ≈ 17,15√3
a = √(17,15√3)


3. Obliczam pole boczne Pb
Pole boczne uzależnione jest od ilości boków podstawy ( 3,4,5,6 ...)
Pp = ? boków * bok podstawy * H


dla trójkata
Pb = 3*a*H
Pb = 3*√(17,15√3)* 4 cm
Pb = 12*√(17,15√3)*
OBLICZ DALEJ JESLI WIESZ CO JEST PODSAWĄ
2 4 2