Gdy żarówka dołączona jest do źródła napięcia 100mV przez żarnik żarówki płynie prąd 4,5ma; drucik ma wtedy temp 25C. gdy żarówkę dołączono do źródła napięcia 100V popłynął przez nią prąd o natężeniu 0,5A. jaka wtedy była temp włókna żarówki jeżeli współczynnik zmian temperaturowych oporu wynosi ALFA=5*10(do -3) 1/C.
Wskazówka= opór przewodników metalowych wzrasta gdy rosnie temp. dla niewielkich przedziałów zmian temp zależność ta wyraża sie wzorem R=R0(1+alfa t) gdzie R-opór w temp t,R0- opor w temp 0stopnia

1

Odpowiedzi

2010-01-17T23:07:44+01:00
Uo=100mV
Io=4,5mA
to=25
U=100V
I=0,5A
α=5*10^-3
t=?
Ro=Uo/Io=100mV/4,5mA=22,2Ω
R=U/I=100V/0,5A=200Ω
R=Ro[1+α(t-to)]
R=Ro[1+αt-αto)]
R=Ro+Ro*α*t-Ro*α*to
Ro*α*t=R-Ro+Ro*α*to
Ro*α*t=R-Ro(1-α*to)
t=[R-Ro(1-α*to)]/(Ro*α)
t=[200-22,2(1-5*10^-3 *25)]/(22,2*5*10^-3)=1627 stopni
4 2 4